Informatyzacja banków (cz.1)

certyfikat Coraz większa liczba polskich banków oferuje usługi bankowości internetowej, dzięki którym możemy wykonywać operacje na swoim koncie bankowym nie wstając od komputera, za pośrednictwem przeglądarki WWW. Jest już w czym wybierać: usługi internetowe oferuje obecnie w Polsce osiem banków, a niewątpliwie będzie ich jeszcze więcej. Spróbujmy zatem podjąć się małego porównania dostępnych ofert.
Pionierem bankowości internetowej w Polsce był Powszechny Bank Gospodarczy SA, który uruchomił swój oddział internetowy w październiku 1998 r. (od 1999 r. bank ten został włączony do Pekao SA). Przez ponad rok nie miał on żadnej konkurencji na rynku; dopiero w listopadzie 1999 r. usługi internetowe zaoferował kolejny bank - BPH SA. Te dwa banki wyznaczają zarazem dwa podejścia do usług bankowości internetowej.
Pierwsza koncepcja, zrealizowana przez Pekao SA, polega na uruchomieniu specjalnego oddziału elektronicznego, w którym zakładane są "internetowe" rachunki. Tylko konta prowadzone w tym oddziale mogą być obsługiwane przez Internet; do rachunków założonych w "tradycyjnych" oddziałach tegoż banku dostępu elektronicznego nie ma. Koncepcję tę przejął od Pekao SA także największy polski bank - PKO BP SA. Skrajnym zaś przykładem realizacji tej idei jest mBank - pion detaliczny Banku Rozwoju Eksportu SA: bank ten w ogóle nie ma żadnych fizycznych oddziałów i prowadzone w nim rachunki obsługiwane są wyłącznie przez Internet oraz telefon. Natomiast drugie podejście, którego inicjatorem był BPH SA, traktuje bankowość internetową jako dodatkowy, uzupełniający kanał dostępu do dotychczasowych rachunków, prowadzonych w dowolnych oddziałach banku, na równi z osobistą wizytą w oddziale czy zleceniami telefonicznymi.
Chcąc zostać użytkownikiem systemu bankowości elektronicznej, trzeba oczywiście założyć sobie konto w wybranym banku. We wszystkich polskich e-bankach procedura założenia takiego konta wygląda podobnie, choć nie do końca. Typowy schemat polega na wypełnieniu formularza wniosku na stronie WWW, a następnie - po upływie określonego przez bank terminu, który może wynosić od kilku dni do kilku tygodni - udaniu się do wybranego przy składaniu wniosku oddziału banku dla podpisania umowy. Wraz z umową otrzymujemy wówczas wszelkie dane umożliwiające dostęp do konta, takie jak nazwa użytkownika, hasło itp.
C.D.N.