Informatyzacja banków (cz.3)

Dla osób samodzielnie opłacających składki na ZUS - np. prowadzących własną działalność gospodarczą - istotne jest, czy dany system oferuje opcję przelewów na ZUS. W wyniku "radosnej twórczości" autorów reformy ubezpieczeń społecznych przelewy te wykonuje się zupełnie inaczej, niż jakiekolwiek inne przelewy w polskim systemie bankowym - nie wszystkie systemy bankowości internetowej obsługują ten specyficzny typ przelewów. Poza tym w części banków możemy przez Internet założyć i zlikwidować lokatę terminową, wystąpić o kartę płatniczą oraz limit kredytowy na koncie, zamówić blankiety czekowe a także wysyłać do banku korespondencję we wszelkich innych sprawach (np. zmiany adresu, sposobu wysyłania wyciągów itp.) - taką korespondencję wysłaną z wnętrza systemu bankowości elektronicznej banki traktują - w przeciwieństwie do zwykłego e-maila - na równi z listem poleconym. Szczegółowe informacje o zakresie usług dostępnych w poszczególnych bankach znajdują się w załączonej tabeli.
W uzupełnieniu bankowości internetowej wiele banków oferuje alternatywne metody zarządzania kontem - przez telefon, przy użyciu SMS-ów lub poprzez przeglądarkę WAP. Usługi te jednak - zwłaszcza ta pierwsza - rzadko są ściśle zintegrowane z systemem bankowości internetowej; na ogół stanowią adaptację innych usług dostępnych niezależnie w danym banku - tak jak usługa Teleserwis w Pekao SA, która dostępna była już wcześniej dla dowolnych kont w tym banku. Zakres operacji, jakie można wykonać przy użyciu tych alternatywnych środków łączności, jest zwykle ograniczony: najczęściej sprowadza się do możliwości sprawdzenia salda rachunku i przelewów na określone, zdefiniowane wcześniej konta. Wyjątkami są tutaj Lukas Bank, mBank i Handlobank, gdzie za pośrednictwem telefonicznego centrum obsługi klienta (nie jest to serwis automatyczny, jak w pozostałych bankach) załatwia się większość spraw związanych z prowadzeniem konta - w niektórych przypadkach, zwłaszcza w mBanku, jest to jedyna droga ich załatwiania. Przy omawianiu alternatywnych metod dostępu do konta warto wspomnieć o specyficznej usłudze oferowanej przez PKO BP; jest ona przeznaczona dla "tradycyjnych" kont osobistych zakładanych w fizycznych oddziałach banku i umożliwia wysyłanie ich posiadaczom e-mailem informacji o każdej operacji na rachunku.
Choć usługi bankowości internetowej adresowane są głównie do klientów indywidualnych, większość banków oferuje także obsługę w tym systemie rachunków firmowych. Pomijając Lukas Bank, mBank i Handlobank, które kont firmowych nie prowadzą w ogóle, jedynym bankiem nie oferującym obsługi w systemie internetowym kont firmowych jest PKO BP. Najbardziej przemyślane rozwiązanie dla kont firmowych zdaje się oferować BPH: jego usługa BPH Sez@m Biznes pozwala na utworzenie wirtualnego odpowiednika karty wzorów podpisów stosowanej przy tradycyjnych kontach firmowych, a tym samym określenie hierarchii osób uprawnionych do dysponowania pieniędzmi firmy. Rozwiązanie BPH pozwala na zastosowanie typowej w większych firmach praktyki, iż realizacja przelewu wymaga podpisu dwu uprawnionych osób - np. dyrektora i księgowej - podczas gdy w systemach innych banków każda osoba uprawniona do dysponowania firmowym kontem może to robić samodzielnie i na równych prawach, bądź też w ogóle kontem może dysponować tylko jedna osoba. Z kolei zdecydowanie słabo pod względem kont firmowych wypada pionier bankowości internetowej, Pekao SA - konta tam prowadzone mają bowiem charakter "bezgotówkowy", to znaczy nie można z nich w żaden sposób bezpośrednio wypłacić gotówki, a jedynie wykonywać przelewy na inne konta. Poważnie ogranicza to ich użyteczność i praktycznie zmusza firmę do posiadania jeszcze jednego konta w innym banku.
C.D.N.