Karty Kredytowe

Karta kredytowa, karty kredytowe to szczególny rodzaj kart płatniczych. Ich wydanie wiąże się z przyznaniem limitu kredytowego przez bank. Operacje i transakcje jakie wykonuje posiadacz karty kredytowej rozliczane są w ciężar limitu.
Do wydania karty kredytowej posiadanie konta bankowego zazwyczaj nie jest konieczne. Okresowo, najczęściej co miesiąc bank przesyła posiadaczowi karty kredytowej wyciąg z przeprowadzonych transakcji oraz informacje na temat ewentualnej spłaty kredytu. Oprocentowanie limitu związanego z kartą kredytową jest często o wiele wyżej oprocentowane niż linie kredytowe przyznawane do rachunków bieżących, oszczędnościowo rozliczeniowych, za to częstym zwyczajem organów wydających karty kredytowe jest ustalanie terminu (tzw. grace period), w którym spłata powoduje anulowanie lub nienaliczanie żadnych odsetek.