Leasingi i Kredyty

Leasing jest umownym stosunkiem cywilnoprawnym.

W ramach leasingu jedna ze stron umowy (finansujący, leasingodawca) przekazuje drugiej stronie (korzystającemu, leasingobiorcy) prawo do korzystania z określonego dobra materialnego na pewien uzgodniony w umowie leasingu okres, w zamian za ustalone ratalne opłaty (raty leasingowe).

Źródło Wikipedia.pl

Kredyt

Kredyt [łac. creditum ‘pożyczka’, ‘dług’], ekon. odstąpienie przez jedną ze stron (wierzyciela) drugiej stronie dłużnikowi) określonej wartości w pieniądzu lub w towarach, na warunkach zwrotu równowartości w określonym terminie;

Źródło Encyklopedia PWN.

wykres nr 1