Wskaźnik posiadania nieruchomości w latach 1967-2007

wykres
Źródło: GH Bank Housing Journal