Internet i "Home-Banking"

certyfikatPisząc o płaceniu za pośrednictwem Internetu nie sposób nie wspomnieć o rozwiązaniach pozwalających wykorzystać Internet w zastosowaniach typu home-banking, czyli zdalnym zarządzaniu swoim kontem bankowym z własnego komputera.

CyberCash

Firma CyberCash zaproponowała swój system bezpieczeństwa transakcji w Internecie. Kupujący otrzymuje odpowiednik portfela (wallet), natomiast sprzedawca rejestr transakcji (cash-register). Do działania systemu niezbędny jest jeszcze serwer CyberCash, obsługujący czynności związane z kartami kredytowymi.

Bezpieczeństwo transakcji

Pierwszą firmą, która zrealizowała w praktyce zastosowanie certyfikatów umożliwiających weryfikację jak i szyfrowanie danych była firma Netscape. Wprowadziła ona do swojej przeglądarki WWW protokół bezpieczeństwa o nazwie SSL ( Secure Socket Layer ). Ponieważ specyfikacja protokołu jest publicznie dostępna może on być implementowany także w produktach innych firm. Obecnie protokół SSL obejmują wszystkie ważniejsze przeglądarki WWW ( w tym przeglądarka Internet Explorer oraz najpopularniejszy w świecie serwer WWW – Apache).

Karty płatnicze – dlaczego takie popularne?

Karty płatnicze, popularnie zwane kartami kredytowymi - choć w istocie karty kredytowe są tylko jednym z rodzajów takich kart – stały się najpopularniejszym rozwiązaniem płatności realizowanych w Internecie. Dzieje się tak dlatego, że uznane systemy kart kredytowych takich jak Visa czy MasterCard mają podobnie jak Internet zasięg globalny. Posiadacz takiej kary wydanej przez dowolny bank na świecie może zapłacić w dowolnej firmie - należącej do systemu - w dowolnym kraju i w dowolnej walucie.

Płatności w internecie

Gdy człowiek postanowił sprzedawać swoje towary oraz cenić swoje usługi powstał pieniądz, było to bardzo dawno temu. Dotychczas stosowano wiele rodzajów pieniędzy: od muszelek, bydła, hektarów ziemi poprzez sztuki metali i kamieni szlachetnych, aż do pieniędzy jakie znamy dziś. Natomiast Internet powstał stosunkowo niedawno. W latach 1983-1989 protokoły TCP/IP – czyli protokół kontroli transmisji danych oraz definiujący sposób adresowania – zaczęły tworzyć globalną sieć komputerową.

American Dream (cz.4)

Obligacje CMO stały się dogodnym rozwiązaniem zarówno dla kredytobiorców jaki i kredytodawców. Oprocentowanie i okres spłaty mógł się znacznie różnić od warunków pierwotnych kredytu. Głównym pozytywnym aspektem pomysłu była duża płynność tego typu papierów wartościowych. Dzięki takiej strategii obligacje mogły trafiać do większej grupy inwestorów zarówno krajowych jak i zagranicznych.

American Dream (cz.3)

Po wielkim kryzysie z roku 1929 powoli odchodzono od regulacji prowadzonych przez rząd. W latach 70-tych zaczęły pojawiać się innowacyjne produkty finansowe na rynku kredytów hipotecznych.

Wskaźnik posiadania nieruchomości w latach 1967-2007

wykres
Źródło: GH Bank Housing Journal

American Dream (cz.2)

W konsekwencji Franklin Delano Roosvelt wprowadził tak zwaną koncepcję nowego ładu (ang. New Deal). Efektem tego było w 1934 roku uchwalenie przez Kongres ustawy National Housing Act, mającej na celu wsparcie pogrążonego w głębokiej recesji rynku nieruchomości. Na mocy ustawy powołano do życia instytucję Federal Housing Administration (FHA), która była matką takich instytucji jak: Fannie Mae i Freddie Mac.

American Dream (cz.1)

Dom dla każdego Amerykanina to właśnie American Dream. Plan był prosty – powszechny dostęp do kredytów hipotecznych. Na przestrzeni dziesięcioleci maszyna kredytowa funkcjonowała bardzo efektywnie. Przez ostatnie 70 lat liczba Amerykanów posiadających własne 4 kąty wzrosła o jedną trzecią. Załamanie nastąpiło po boomie na rynku kredytów subprime.

Subskrybuj zawartość