American Dream (cz.2)

W konsekwencji Franklin Delano Roosvelt wprowadził tak zwaną koncepcję nowego ładu (ang. New Deal). Efektem tego było w 1934 roku uchwalenie przez Kongres ustawy National Housing Act, mającej na celu wsparcie pogrążonego w głębokiej recesji rynku nieruchomości. Na mocy ustawy powołano do życia instytucję Federal Housing Administration (FHA), która była matką takich instytucji jak: Fannie Mae i Freddie Mac.

American Dream (cz.1)

Dom dla każdego Amerykanina to właśnie American Dream. Plan był prosty – powszechny dostęp do kredytów hipotecznych. Na przestrzeni dziesięcioleci maszyna kredytowa funkcjonowała bardzo efektywnie. Przez ostatnie 70 lat liczba Amerykanów posiadających własne 4 kąty wzrosła o jedną trzecią. Załamanie nastąpiło po boomie na rynku kredytów subprime.

Rejestracja

Formularz

Opis formularza.
Subskrybuj zawartość